הרפז אתי, עו"ס (MSW)
מ"מ מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים
ריקי משה
מזכירת אגף הרווחה ושרותים חברתיים
פקס: 8894923- 09
 

 

אגף הרווחהשעות קבלת קהל:
ימים א',ב',ד',ה' בין השעות: 08:00-16:00
יום ג' בין השעות: 08:00-13:00 אחה"צ 16:00-19:00. 
פגישות עם העובדים הסוציאליים יש לתאם מראש טלפונית.

האגף לשירותים חברתיים בעיריית הוד השרון, מתמודד עם אתגרים מקצועיים רבים ומורכבים. בד בבד עם הגידול במספר הנעזרים בשירותי האגף, גדלים גם הצרכים החברתיים של אוכלוסיות רבות ומגוונות בעיר.

האגף שם כמטרה קיומו של דיאלוג עם הקהילה, תוך שמירה על שקיפות ארגונית ומצוינות באיכות השירותים הקיימים הניתנים לתושבים. השירות לתושבי העיר ניתן ע"י צוות מקצועי ומיומן של עובדים - סוציאליים, עובדי מינהל וזכאות, עובדים סמך מקצועיים, סטודנטים מתמחים לעבודה -סוציאלית ומערך של מתנדבים הפועלים הן כיחידים והן במסגרת העמותות והארגונים החברתיים הרבים בעיר.

האגף יוצר שותפויות מקצועיות מגוונות עם אגפי העירייה השונים ועם גורמים רבים מהסקטור הציבורי והפרטי בעיר מתוך תפיסת עולם מקצועית - מערכתית. תפיסה זו מסייעת לאיגום משאבים ולגיוס התושבים לעשייה חברתית למען רווחתם. 

עקרונות עבודת האגף לשירותים חברתיים

תושבי הוד -השרון נהנים ממערכת שירותי רווחה, חברה וקהילה מקצועיים ומגוונים הניתנים לכל הגילאים בתחומי האבחון, הטיפול, התמיכה, האיתור, המניעה, ההגנה והשיקום. השירותים מותאמים לצורכי הקהילה וניתנים במגוון דרכי התערבות ובשיטות העבודה השונות של העבודה הסוציאלית : פרטנית, משפחתית, קבוצתית וקהילתית.

האגף לשירותים חברתיים בעיריית הוד -השרון, פועל:

 • מכוח חוקי הסעד והרווחה של מדינת ישראל.
 • עפ"י תקנות משרד העבודה והרווחה .
 • עפ"י מדיניות העירייה הנקבעת בהתאם לצורכי תושבי העיר, תוך קביעת סדרי עדיפויות הנגזרים מחומרת הבעיות, מידת הסיכון והסיכוי לשינוי.

יעוד האגף

 • מתן סיוע טיפולי ותמיכתי לאוכלוסיות הזקוקות לכך, תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועית, שמירה על כבוד האדם ועל עקרון השוויון, מתן שירות טוב, מקצועי והוגן לרווחת התושב.

עקרונות העבודה

 • הענות לפנייה של כל אדם, משפחה או קבוצות בקהילה המבקשים סיוע.
 • איתור אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (ילדים בסיכון, קשישים, נכים וכד`).
 • ייזום ופיתוח שירותים, בהתאם לצרכים שאותרו.
 • סיוע בצמצום פערים חברתיים וכלכליים.
 • יישום חוקי המדינה ותקנותיה בתחומי חברה ורווחה.
 • יעוץ, סינגור, תיווך וליווי הלקוחות בפני מוסדות ושירותים ציבוריים.
 • פיתוח מנהיגות, העצמת לקוחות וקידום קבוצות בקהילה באמצעות הקמת עמותות מקומיות ושיתוף פעולה עם ארגונים התנדבותיים.

למענים ולשירותים הניתנים מטעם אגף הרווחה והשירותים החברתיים לחץ כאן