כיועצת ראש העיר לאזרחים וותיקים, אני מקדמת בברכה את תכנית האב העירונית לאזרחים ותיקים. 
תכנית האב נכתבה על מנת להיערך מחדש בכל תחום בחייהם של האזרחים הוותיקים: בריאות, תשתיות, תחבורה, תעסוקה, חינוך, תרבות הפנאי ועוד ולשפר את השירותים הניתנים לתושבים הוותיקים בעיר. 
כל זאת לאור העלייה ההולכת וגוברת בתוחלת החיים ושינוי בפרופיל האזרח הוותיק. 

האזרח הוותיק בשנים האחרונות הוא בריא יותר, משכיל ועצמאי יותר בניהול אורח חייו. ההתמודדות עם תופעה זו של הזדקנות החברה היא אחד האתגרים המרכזיים אשר עומדים בפני כל מדינות העולם בכלל והחברה המערבית בפרט בעשורים הקרובים.

בהוד השרון כ-7000 ותיקים, נשים מעל גיל 62 וגברים מעל גיל 67. אוכלוסייה העתידה להקיף בשנת 2025 מעל 13.000 אישה ואיש. בעיר התבצע לפני כשנה סקר מדגמי, הוקמו קבוצות דיון, נערכו אירועים בשיתוף הציבור והתגבשה תכנית אב לוותיקי הוד השרון תחת הכותרת- "קהילתיות" אשר פירושה: יצירת מציאות קהילתית המאופיינת באחריות הדדית, מעורבות ועשייה עצמאית ביוזמת הוותיקים עצמם ובניהולם. 
קהילתיות – נבחרה לאסטרטגיה העירונית והיא חלק מהחזון העירוני של הוד השרון שבמרכזו הרעיון – 100% עיר קהילה ירוקה.

בחודשים האחרונים הוקמה מועצת ותיקים אשר מאגדת תחתיה את מגוון השירותים הקיימים בהוד השרון: היחידה לאוכלוסייה ותיקה באגף הרווחה והשירותים החברתיים, עמותת קלי"ק המפעילה מערך שירותים עירוני לוותיקי העיר, הקתדרה העירונית על מגוון פעילויותיה, רשות הספורט המקיימת ומעודדת אורח חיים בריא בקרב הוותיקים, עשרות עמותות עירוניות המתרכזות במחלקת משאבי קהילה והתנדבות, מרכז גישור, קפה אירופה לשורדי שואה, חינוך ועוד. המועצה המתפקדת כדירקטוריון, מול המערך העירוני, יוזמת פעילות ופרויקטים. כמו כן מפרסמת באתר העירוני, את מגוון הפעילויות וההודעות לוותיקים.

מוזמנים להצטרף אלינו לרשימת התפוצה לקבלת עדכונים שוטפים

 

בהצלחה,
אביטל בר - עו"ס
יועצת ראש העיר לאזרחים וותיקים
מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים