המסמכים הנדרשים

  • נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים , אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להעביר אישור רישום זכויות מהחברה המשכנת / אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.
  • הסכם גירושין חתום ע"י בית משפט.
  • במידה ויש שוכרים בנכס, יש להעביר חוזה שכירות עדכני.
  • אישור העדר חובות מים מתאגיד מי הוד השרון - לכל הנכסים למעט קרקע.
  • צילומי ת.ז של הצדדים / התאגדות חברה.
  • הצהרה על העדר חריגות חתומה בפני עו"ד חובה בכל נכס שאינו קומת ביניים /קרקע

אישור היעדר חריגות.pdf