המסמכים הנדרשים

  • נסח טאבו עדכני עד 3 חודשים, אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להעביר אישור רישום זכויות מהחברה המשכנת / אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל.
  • צילומי ת.ז / התאגדות חברה.
  • במידה וישנם שוכרים בנכס נדרש להעביר חוזה שכירות עדכני.