תאור העסק טעון הרישוי: בית מרקחת
מספר פריט: 1.1
מטרות הרישוי

 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

דרישות העירייה

מדיניות העירייה: מיקום מותר באזור מסחר על פי תב"ע מאושרת ובהתאם להיתר בניה.

 

טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
מספר פריט: 1.4 א 
תאור העסק טעון הרישוי:

 • טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוף

מטרות הרישוי: 

 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות 

 

דרישות העירייה

מדיניות העירייה

 • הקמה אסורה באזור המיועד למגורים בלבד.

1.4: טיפולים לא רפואיים בגוף האדם
מספר פריט: 1.4 ב 
תאור העסק טעון הרישוי:

 • מספרה

מטרות הרישוי: 

 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותיםקיום הדינים הנוגעים לכבאות 

דרישות העירייה

מדיניות העירייה

 • הקמה מותרת באזורי מסחר או מגורים משולב במסחר. 
 • אסורה באזור מגורים.