בן גמלא 22 פינת דרך מגדיאל

גל רז
סגן גזבר
09-7759550

ענבר מויאל - פתררו
רו"ח ( משפטנית ),מנהלת אגף חשבות

סיגל כספי
מנהלת אדמיניסטרטיבית
09-7759550

יוליה מרקובסקי
מנהלת מחלקת תקציבים
09-7759537

יוכי נחמן
מנהלת מחלקת פרוייקטים
097759529