עיריית הוד השרון פועלת בשקיפות מלאה בכל מה שנוגע לנושאי איכות הסביבה. 

תקנה 2 לתקנות חופש המידע קובעת, שכל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי. 
 

מאגרי מידע בנושא אנטנות סלולאריות באזור מגוריך

ונושאים נוספים הקשורים לאיכות הסביבה: לצפייה במאגרי המידע לחץ כאן
 

מתקני תקשורת

על מנת להפחית את חשיפת הציבור לקרינה ממקורות הקרינה השונים, מאשר ​המשרד להגנת הסביבה, הקמה והפעלה של אתרי שידור העומדים בדרישות המקצועיות ובהנחיות המשרד. העיקרון המנחה שעל פיו נקבעות הנחיות המשרד הוא "עקרון הזהירות המונעות".

לצפייה אודות הנחיות המשרד בעקרון הזהירות המונעות לחץ כאן

 

קרינה

קרינה היא תופעה פיזיקאלית של מעבר אנרגיה בטווח. ישנם שני סוגי קרינה - קרינת גלים וקרינת חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמת הקרינה המועברת - קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.
להמשך קריאה לחץ כאן

 

להלן ריכוז הנתונים המתעדכנים בתחומי פעילות האגף לאיכות הסביבה והיחידה האיזורית:


פסולת

מתקני מחזור

פעילות שנתית – מחלקת איכות הסביבה לשנת 2013 

פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מיום 8.7.2014

דוח פסולת 2014 


איכות המים

 

אנטנות סלולריות

קרינה היא תופעה פיזיקאלית של מעבר אנרגיה בטווח. ישנם שני סוגי קרינה - קרינת גלים וקרינת חלקיקים. הקרינה מאופיינת גם לפי רמת הקרינה המועברת - קרינה מייננת וקרינה בלתי מייננת. המשרד להגנת הסביבה פועל על פי עיקרון הזהירות המונעת, מטרתו העיקרית היא למזער ככל האפשר את חשיפת הציבור לקרינה.

קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה לקריאה על אנטנות סלולריות

קישור לאתר המשרד להגנת הסביבה לקריאה על קרינה

 מפגעים סביבתיים

 הסבר לגבי השלכות סביבתיות ובריאותיות

 

זיהום קרקע

קרקע מזוהמת מהי?

 

רעש

מקורות הרעש

 

ריח

מפגעי ריח
מדריך לטיפול במפגעי ריח

 

איכות אויר

נתוני איכות אוויר 
אתר מנ"א – תחנות ניטור אוויר (הקרובות ביותר הן פ"ת ורעננה)