הנגר 1 הוד השרון
09-8895100
09-8894930
קבלת קהל: בתיאום מראש

אודות החברה:

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית הוד השרון ומשמשת כזרוע התכנונית, ניהולית וביצועית של העירייה. החברה מהווה גורם יזמי מוביל לפרויקטים בעיר וזאת תוך שיתוף פעולה עם העירייה וגורמים ממשלתיים כגון, משרד החינוך, משרד התחבורה ואחרים.

בעלי תפקידים:

 • יואב מדמוני רו"ח – מנהל כספים
 • הילה לוזון עוזר – מנהלת חשבונות
 • גליה גלוסקא  - מנהלת לשכה
 • חיימון בלומנפלד – מנהל אגף תפעול ומנהל הפארק האקולוגי
 • נויה טנדליך  - רכזת פעילות תוכן ושיווק

 

חברי הדירקטוריון:

 • יו"ר הדירקטוריון: אמיר כוכבי, ראש העירייה

חברים מקרב נבחרי ציבור

 • אביבה גוטרמן, חברת מועצה
 • יגאל שמעון, חבר מועצה

חברים מטעם עובדי העירייה

 • רן היילפרן, מנכ"ל העיריה
 • יוכי נחמן, מנהלת מחלקת פרוייקטים
 • עו"ד איילת לרר-מילנו, מנהלת מחלקת נכסים

חברים נציגי ציבור

 • עמוס סימן טוב

מטרותיה העיקריות של החברה:

תכנון ניהול ופיתוח תשתיות והקמת מבני ציבור וחינוך, פעילות בתחום התעבורה, ניהול רשות החניה, הפעלת מגרשי חניה בתשלום, ניהול תחום החניה בתשלום.
בנוסף - ליזום, לתכנן, להכין ולערוך תוכניות לפיתוח הכלכלי של הוד השרון ובכלל זה תכניות בינוי ערים, תכניות לאזורי תעסוקה, תעשייה מסחר, מלאכה ופנאי. 
לעסוק ולטפל בכל נושא שיש בו כדי לסייע לפיתוחה הכלכלי של הוד השרון.
 

תחומי הפעילות השוטפים של החברה:

 • פיתוח תשתיות עירוניות.
 • הקמת מבני חינוך וציבור
 • קידום פרויקטים עירוניים ומרחביים
 • ניהול רשות החניה וחניונים
 • הפעלת הבריכה העירונית
 • ניהול ותפעול הפארק האקולוגי העירוני - פארק הוד השרון

לאתר החברה הכלכלית הוד השרון