הנחיות להגשת בקשה להנחה על פי סעיף 8 ו-9 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) - וועדת הנחות


תושב יקר, 

על מנת שנוכל לדון בבקשה להנחה בוועדת הנחות , יש למלא טופס בקשת ההנחה במלואו על כל סעיפיו ופרטיו. 

הגשת הבקשות להנחה תתבצע לא יאוחר מתאריך 30.6.2016, כמו כן , יש לבדוק ולהקפיד כי צורפו לטופס הבקשה כל האישורים הנדרשים : 

  1. צילום תעודת זהות + ספח
  2. פירוט תנועות בנק 3 חודשים אחרונים.
  3. תלושי הכנסה - 3 תלושי הכנסה לחודשים 10-11-12 של שנה קודמת + תלוש אחרון של שנה נוכחית של כל בני הבית המתגוררים בנכס.
  4. עצמאי -  יגיש שומת הכנסה שנתית אחרונה . 
  5. במידה ואין הכנסות - אישור מלשכת התעסוקה או ביטוח לאומי . 
  6. במידה ואין הכנסות - אישור מלשכת התעסוקה או ביטוח לאומי.
  7. בעיות כלכליות -  יש לצרף אישורים עדכניים התומכים בבעיה (הלוואות, הוצאה לפועל, הוצאות חריגות).
  8. בעיות רפואיות - יש לצרף אישיורים עדכניים התומכים בבעיה - אישורים על הוצאות עקב הבעיה . 
  9. תושב המוכר במשרדי הרווחה- יגיש דו"ח מהעובדת סוציאלית המטפלת בו.
  10. תושב המתגורר בשכירות - חובה להציג חוזה שכירות בתוקף! 

בקשה אשר תוגש ללא אישורים תומכים - תוחזר.
האישורים יהיו מעודכנים לאותה שנה. 

 

טופס בקשה לועדת הנחות

להורדה טופס לחץ כאן