הנחיות מיוחדות לרישוי בתי אוכל
בתי אוכל עוסקים בהכנת מזון ובהגשתו לסועדים. העיסוק במזון דורש טיפול רגיש, שכן טיפול שלא כהלכה עלול לגרום פגיעה קשה בלקוחות ונזק בריאותי, כגון מחלות מעיים והרעלות.

נושא התברואה מחייב לימוד וידע מעמיק שלעתים חסר לעוסקים בתחום ההזנה. מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל בית אוכל.

תנאים לפתיחת בתי אוכל, מסעדה, בית קפה (וטרינר) 
תנאים לפתיחת בתי אוכל, מסעדה, בית קפה – איכות סביבה
מסעדות / בתי אוכל, עסקי מזון – דרישות סביבתיות והנחיות מקדמיות לקבלת רשיון עסק, לעניין איכות אויר ורעש – איכות הסביבה
מדריך לתנאי תברואה בבתי אוכל
הנחיות הווטרינר לפתיחת עסק לממכר מזון מן החי

הנחיות מיוחדות לטיפול לא רפואי בגוף האדם
טיפול בגוף האדם הוא עיסוק המחייב לימוד וידע מעמיק, החייב להיעשות תוך שמירה על בריאות המטופל והמטפל. 

טיפול שאינו כהלכה עלול לגרום להעברת מחלות בין מטופל למטופל או בין מטפל ומטופל. אי הקפדה על כללי ההיגיינה עלולה לגרום העברת נגיפים קטלניים וחיידקים הגורמים מחלות קשות, כגון: איידס, צהבת, מחלות עור וזיהומים.
מאחר שלעיתים משך הזמן מההדבקה להתפרצות המחלה הוא ארוך, הלקוחות ובעלי העסק לא מקשרים בין הסיבה לתוצאה.
מטרת הוראות אלה להגביר את המודעות, להרחיב את הידע של העוסקים במלאכה ולשמש מדריך בסיסי למבקשים להקים ולנהל עסק לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם.
הנחיות לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם

הנחיות לרישוי קייטנות

רישוי עסקים לקייטנות בעיריית הוד השרון 

 

רישיון לניהול מוסך

לקבלת רישיון למוסך מכל סוג שהוא צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך במשרד התחבורה וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמך היחידה האזורית לאיכות הסביבה

מפעל מזון
לקבלת רישיון עסק למפעל מזון צריך להקדים ולהוציא רישיון יצרן מזון מאת משרד הבריאות- שירות המזון. 
מייל : Michal.yashar@lbm.health.gov.il
כתובת: קריית הממשלה הרצל 91 רמלה 
טלפון: 9788648 -08 

היתר רעלים
בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקת רעלים וחומרים מסוכנים חייבים בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה של שנה, ויש לחדשו מדי שנה.
מייל: sarits@sviva.gov.il 
כתובת :קריית הממשלה הרצל 91, רמלה 
טלפון: 08-9788828

טיפול וייצור למכירה במקום, של בשר ובעלי כנף
באטליזים או מחלקות אטליז במרכולים.

להלן ההנחיות של משרד הבריאות:

להלן ההנחיות של המחלקה הוטרינרית בעירייה הוד השרון:
מסמך דרישות לרישוי עסקים של המחלקה הוטרינית