המחלקה מופקדת על גיבוש מדיניות התחבורה העירונית ופעילותה נסמכת על ראיה מערכתית לטווח הארוך של כלל מערכות התחבורה בעיר, תוך מתן מענה הולם לצורכי היום יום. המחלקה הינה גוף מקצועי המרכז ומוביל את תכנון הפעולות לניהול מערכת התחבורה בעיר, דואגת לזרימת תנועה ברחבי העיר ולבטיחות מרבית לכלל משתמשי הדרך בהתאם לתוכנית אב לתחבורה הנגזרת מתוכנית המתאר.
 

פעילויות בתחום התנועה והתחבורה ציבורית:


תכנון הסדרי התנועה:

 • תכנון והסדרי התנועה ואישורם במסגרת ועדות תמרור מקומיות ומרכזיות
 • תכנון ואישור הסדרי תנועה זמניים
 • בדיקה ואישור של היתרי חנייה
 • קידום ושיפור מערך התחבורה הציבורית עם גורמים ממשלתיים
 • תכנון ואישור שינויים גיאומטריים לפרויקטים תחבורתיים
 • גיוס משאבים תקציביים ממשרדי הממשלה לפרויקטים תחבורתיים
 • תכנון ואישור התקנת אביזרי תנועה
 • תכנון שבילים ומסלולי הליכה למוסדות חינוך
 • מידע אודות ספירות תנועה


ניהול רמזורים:

 • תכנון תוכניות רמזורים
 • פיקוח ובקרה על תוכניות תזמון רמזורים


חנייה

 • הגדלת מצאי חנייה ברחבי העיר
 • הסדרת חנייה בתשלום – שילוט ותמרורתחבורה ציבורית

 • שיפור תחבורה ציבורית באמצעות הוספת קווי הזנה פנימיים וקווי חוץ בשיתוף משרד התחבורה בהתאם לפיתוח העיר וצרכי התושבים.
 • התקנת סככות אוטובוסים חדשות
 • הנגשת תחנות אוטובוסים
 • קשר גומלין עם רכבת ישראל

למפת נתיבי נסיעה של התחבורה הציבורית בהוד השרון לחץ כאן