המקטע הראשון של העבודות החל בתאריך 12.5 במקטע בין רחוב ז'בוטינסקי לרחוב הגיבור.
משך העבודות כחצי שנה.

 

עבודות בין התאריכים 1-4.6.20

ההצבת הסדר התנועה
העבודות יבוצעו בדרך רמתיים, 50 מ' דרומית לצומת ז'בוטינסקי עד רחוב הגיבור 
במהלך שעות היום והלילה בימים א'-ה'

שעות עבודה ביום: 17:00-09:00

שעות עבודה בלילה: 21:00- 05:00

עבודות בדרך רמתיים:

יתקיימו עבודות במסגרתן ייפרסו גדרות לאורך המפרדה בדרך רמתיים, מצומת ז'בוטינסקי עד רחוב הגיבור, לשני הכיוונים.

הסדרי תנועה ועבודה :

  • יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה בדרך רמתיים מצומת ז'בוטינסקי לרחוב הגיבור, לשני הכיוונים
  • צמצום הנתיבים ילווה בעגלת חץ ויפוקח במקרה הצורך על-ידי על ידי פקחי תנועה בהתאם לעבודה בשטח

לאחר פריסת ההסדר יחל השלב הראשון בעבודות שימשך כחמישה חודשים. העבודות יתקיימו במפרדות בלבד.

 

  • נציין כי יתכנו שינויים בהתאם להתקדמות העבודות בשטח וככל שיהיו שינויים כמובן שתפורסם הודעה

 

מפת הסדרי תנועה, שלב א - הוד השרון