תושבים יקרים,
התקיימו מפגשי שיתוף ציבור להצגה ודיון בעיקרי המלצות מסמך המדיניות להתחדשות עירונית של ששת מתחמי החיזוק בעיר: מתחם יסוד המעלה, מתחם גיורא, מתחם הרשות,  מתחם התחייה, מתחם בן גוריון ומתחם שרת
לכל מתחם התקיים מפגש ייחודי שבו דנו בהמלצות להתחדשות תוך שימת דגש על צרכי הציבור וחיבור למרקם העירוני הקיים.

הסתיים שלב איסוף ההתייחסויות הציבור, בקרוב נעדכן את מסמך המדיניות בהתאם לתהליך שיתוף הציבור שנעשה ונפרסמו.