שם תפקיד ממלא מקום סיעה
רן יקיר יו"ר רינה שבתאי קצב מרצ יש עתיד
יעל עבוד ברזילי חברת ועדה נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
ארנון אברמוב חבר ועדה   הליכוד
רפי בן מרדכי חבר ועדה אלון גלבוע הוד השרון שלנו
שאולי מוהל נציג ציבור   דרך העיר
יעקב שויצקי נציג ציבור משה ארז רק הוד השרון
  עובד בכיר אחראי לתחום איכות הסביבה    
  לישיבה יוזמנו נציג ארגון ארצי שעניינו שמירה על איכות הסביבה ונציג השר לאיכות הסביבה    
פרוטוקולים      
 

פרוטוקול ישיבה מיום 21.3.23

הקלטת הישיבה

   
 

 פרוטוקול ישיבה מיום 28.6.22

yesמצגת מט"ש – תאגיד מיה

yesמצגת ניטרול ריחות

yesתמצית דוחות צמצום מפגעי ריח

yesהקלטה

   
 

פרוטוקול ישיבה מיום 25.1.22

yes מצגת רעש מטוסים

yes הקלטת הישיבה

   
 

סיכום פעילות לשנת 2020 ופתיחת פעילות לשנת 2021 בתאריך: 26/1/2021

 

   
  פרוטוקול וועדת קיימות ואיכות הסביבה מיום 11.5.21    
 
   
  yes פרוטוקולים נוספים לצפייה