שם תפקיד ממלא מקום סיעה
רפי בן מרדכי חבר ועדה   הוד השרון שלנו