שם תפקיד ממלא מקום סיעה
רפי בן מרדכי חבר ועדה אלון גלבוע הוד השרון שלנו