שם תפקיד ממלא מקום סיעה
יעל עבוד ברזילי ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע והוא יהיה היושב ראש. רינה שבתאי קצב מרצ יש עתיד
אלון גלבוע חברת וועדה אביבה גוטרמן הוד השרון שלנו
  מנכ"ל העירייה    
  מנהל אגף החינוך בעירייה.    
  מנהל הפיקוח העירוני בעירייה.    
  מנהל הביטחון בעירייה.    
  מנהלת האגף לשירותים חברתיים    
  יועצת לענייני אזרחים ותיקים בעירייה.    
  מנהל המחלקה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול    
  נציג אחד או יותר של משטרת ישראל. כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה.    
  חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבודה    
       
  סיכום ועדה למיגור אלימות מיום 26.12.22    
  סיכום ועדה מיגור אלימות 28.11.22    
  סיכום ועדת מיום ה -7.7.20    
  מצגת ועדת לניגור אלימות ועדת מיגור אלימות 7.7.20