שם תפקיד ממלא מקום סיעה
עדי פרילינג אנקורי יו"ר הוועדה מאיר חלוואני דרך העיר
יעל עבוד ברזילי חברת ועדה נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
נדב דואני חבר וועדה עדי ברמוחה רק הוד השרון
אביבה גוטרמן חברת וועדה אלון גלבוע הוד השרון שלנו
יגאל שמעון חבר וועדה חיים שאבי יש על מי לסמוך