שם תפקיד ממלא מקום סיעה
אמיר כוכבי יו"ר   קצב מרצ יש עתיד
רן יקיר חבר   קצב מרצ יש עתיד
רפי בן מרדכי חבר אלון גלבוע הוד השרון שלנו
עדי ברמוחה חברה   רק הוד השרון
רוחמה יולזרי חברה הבקיאה בענייני תכנון ובניה (במינוי ראש הרשות)    
  בנוסף מתמנה על ידי מועצת העירייה אדם נוסף שהוא מצוי בתחום שימור מבנים ואתרי התישבות. אדם זה אינו חבר וועדה ומשמש כיועץ לוועדה בלבד.