שם תפקיד ממלא מקום  
רן יקיר יו"ר נאור שירי  
יגאל שמעון חבר חיים שאבי  
אלון גלבוע חבר משה חנוכה  
פרוטוקולים