מס` שם  תפקיד ממלא מקום סיעה
1 נאור שירי יו"ר הוועדה יעל עבוד ברזילי קצב-מרצ יש עתיד
2 מאיר חלוואני חבר וועדה עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
3 יגאל שמעון חבר וועדה חיים שאבי יש לך על מי לסמוך
4 רפי בן מרדכי חבר וועדה אלון גלבוע הוד השרון שלנו
5   מנהל אגף שפ"ע    
6   מנהל מח` בטחון    
7   נציג השר לביטחון פנים    
8   נציג שר החינוך    
         
    מוזמן – מנהל מחלקת הפיקוח העירוני