שם תפקיד ממלא מקום סיעה
משה חנוכה יו"ר אלון גלבוע הוד השרון שלנו
עדי ברמוחה חברה נדב דואני רק הוד השרון
רן יקיר חבר    
יגאל שמעון חבר חיים שאבי יש על מי לסמוך
רינה שבתאי חברה    
       

פרוטוקולים