שם תפקיד ממלא מקום סיעה
כנרת אלישע כהן יו"ר   כן להוד השרון
רינה שבתאי חברת ועדה יעל עבוד ברזילי קצב מרצ יש עתיד
עדי פרילינג אנקורי חברת ועדה מאיר חלוואני דרך העיר
אביבה גוטרמן חברת ועדה אלון גלבוע יהוד השרון שלנו
ארנון אברמוב חבר   הליכוד