שם תפקיד ממלא מקום סיעה
יעל עבוד ברזילי יו"ר רן יקיר קצב- מרצ- יש עתיד
רן יקיר חבר נאור שירי קצב- מרצ - יש עתיד
עדי ברמוחה חבר נדב דואני רק הוד השרון
רפי בן מרדכי חבר אביבה גוטרמן הוד השרון שלנו
חיים שאבי חבר יגאל שמעון יש
משה חנוכה חבר אלון גלבוע דור חדש
מאיר חלוואני חבר עדי פרילינג אנקורי דרך העיר