שם תפקיד ממלא מקום סיעה
אמיר כוכבי רוה"ע ויו"ר הועדה נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
מאיר חלוואני חבר ועדה עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
יגאל שמעון חבר ועדה חיים שאבי יש על מי לסמוך
אלון גלבוע חברת ועדה אביבה גוטרמן הוד השרון שלנו
       
  בעלי תפקידים נוספים כפי שראש העיר ימצא לנכון