שם תפקיד ממלא מקום סיעה
אמיר כוכבי רוה"ע ויו"ר הועדה נאור שירי קצב מרצ יש עתיד
מאיר חלוואני חבר ועדה עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
יגאל שמעון חבר ועדה חיים שאבי יש על מי לסמוך
אביבה גוטרמן חברת ועדה יפעת קריב הוד השרון שלנו
       
  בעלי תפקידים נוספים כפי שראש העיר ימצא לנכון