בהוד השרון פועל מערך מתנדבים לשנת חירום, מוקד ההתנדבות בחירום הינו גוף המרכז את כל פועלות ההתנדבות בעיר,
מכוון ומנתב את המתנדבים לסיוע לעירייה במגוון המשימות העצום באירועי חרום ומכאן חשיבותם הרבה של כל אחד ואחת מחברי הצוות 

אנחנו מבקשים את עזרתכם בעתות חירום.
בשעת חירום, תושבים מתנדבים הם כוח סיוע משמעותי. 
בשעות חירום יעזרו המתנדבים בעזרה בעת שהייה במקלטים, הפעלות שונות , ליווי קשישים, חלוקת מזון, תרופות ועוד.
ניסיון העבר מוכיח כי רשויות שהתכוננו מראש וידעו כיצד להתמודד עם מצב החירום, הצליחו לפעול בצורה נכונה ומיטבית למען התושבים. 

לשם כך אנחנו מבקשים את עזרתכם.

 

מוכנים להתנדב? למעבר למילוי טופס התנדבות בעתות חירום.

 

 

תודה על מעורבותך האזרחית,

בברכה אוסנת סטוצינר בן שיטרית 
מנהלת מחלקת משאבי קהילה והתנדבות 

אגף הרווחה והשירותים החברתיים