ניתן להגיש ערר על האישור למנהל אגף יער ואילנות ופקיד היערות הממשלתי ד"ר ארז ברקאי, בתוך 14 יום מיום הפרסום. 
באין ערר, האישורים יכנסו לתוקף בתום 14 יום.

להורדת הטופס ערר על החלטה לגבי רישיון לכריתת / העתקת אילן מוגן לחץ כאן

את טופס הערר יש לשלוח לכתובות המייל:
pninae@moag.gov.il
Trees@moag.gov.il
פקס 03-9485264