טיפול במשפחות

מטרת השירות הניתן למשפחות במצבי משבר, היא להביא לשיפור מצבם האישי והחברתי של משפחות ויחידים בתחומי חיים שונים, ע"י הבטחת שירותי תמיכה וטיפול, הכוונה וייעוץ.
העובדים הסוציאליים בתחום המשפחות באגף לשירותים חברתיים בעירית הוד-השרון, עושים מאמץ רב לשרת את הלקוחות הפונים במקצועיות, במסירות ובנכונות להעניק טיפול המותאם לצורכי הלקוח ומשפחתו.
כל זאת כפוף למשאבי כוח האדם והתקציב העומדים לרשותנו ועפ"י התקנות והחוקים הרלוונטיים.
בשנים האחרונות, חלות תמורות בשירות הניתן באגפים ובמחלקות לשירותים חברתיים, זאת כחלק מתהליך הרפורמה במשרד הרווחה.
תפיסת הרפורמה שמה במרכז את צרכי הלקוח ואת השותפות בינו לבין העו"ס המלווה אותו. מטרת הרפורמה להביא לתכנון ותיאום תכניות ההתערבות עם הלקוח באופן יעיל ומועיל, המכוון לתוצאות.

תפקידי העובד/ת הסוציאלי/ת:

 • טיפול בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף.
 • הפניה ותיווך למוסדות ושירותים נוספים.
 • פיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה (מסגרות חינוך, בריאות, וכד`).
 • התאמת תוכניות טיפול אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצרכי איתור וטיפול.
 • עריכת ביקורי בית בהתאם לצרכי הפונה ותוכניות הטיפול.
 • השתתפות בוועדות, ודיונים רב-מקצועיים.
 • איתור בעיות וצרכים חברתיים וטיפוליים במשפחה ובקהילה.
 • יצירת שותפויות עם ארגוני מתנדבים, עמותות וקרנות במטרה לסייע ללקוחות שבחלקם נזקקים לסיוע ייחודי ותרומות שונות.
 • ניהול, בקרה, רישום ומעקב בתיק הלקוח, כתיבת דו"חות סוציאליים וכד`.
 • סיוע במצבי חירום.
 • שרות סיוע כלכלי /חומרי - לאחר בדיקה, מעביר העו"ס המטפל את המלצותיו למתן הסיוע. ההחלטה למתן הסיוע מתקבלת בוועדה לסיוע חומרי המתקיימת מידי חודש באגף לשירותים חברתיים, כפוף לתקנות משרד הרווחה ולמסגרת התקציבית.

 

פניות ראשונות לאגף לשירותים חברתיים:

עו"ס מיון ואבחון - עו"ס לוי הילי הינה עובדת המיון ואבחון באגף. עובדת מיון ואבחון מקבלת את הפונים לאגף בפעם הראשונה, ממקדת את הבעיות, מאבחנת, מגישה סיוע ראשוני ופותחת תיק ללקוח. בסיום התהליך מועבר הטיפול לעובדת סוציאלית קבועה, בהתאם לאבחון ולתוכנית הטיפול אשר תיקבע בשיתוף פעולה עם הלקוח. 
טלפון ליצירת קשר:

לוי הילי
עו"ס
09-8894520

ראשי צוותים תחום משפחות:

 

רוט אביבית
ראש צוות משפחות
09-8894537
הרפז אתי
ראש צוות משפחות
09-8894535