בהתאם להוראות משרד הפנים, מחויבת עיריית הוד השרון, ככל הרשויות המקומיות בישראל, לבצע מדידות לאימות נתוני הנכסים בעיר.
נמצא שיש לעדכן את נתוני השומה לצורך החיוב בארנונה ובהתאם נעשו ההתאמות הנדרשות.
בימים אלו נשלחו לביתכם לתשלום שוברי הארנונה השנתית והתקופתית.
לנוחיותכם שאלות ותשובות בנושא מדידות נכסים
 

לתשומת לבכם,

עמדת קבלת הקהל שפעלה בחטיבת הביניים עתידים נסגרה. הודעה על פתיחת עמדות נוספות תפורסם בהמשך

עיריית הוד השרון עומדת לרשותכם בכל בירור נוסף.
בפניתכם למחלקת השומה, אנא ציינו את פרטי מספר הנכס ופרטי מספר המשלם המופעים בהודעת השומה. פרטים אלו יסייעו בקיצור הטיפול בפנייתכם. לנוחותיכם ניתן לפנות גם באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת shuma@hod-hasharon.muni.il

מחלקת שומה, בנין אגם רחוב הבנים 14 כניסה א` קומה 1 הוד השרון

ימי ושעות קבלת קהל: ימים א`-ה` 08:00-12:00 , ום ג` 16:00-18:30
פקס: 09-7759783

בהתאם להוראת סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערך על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 הנכם ראשים להשיג על השומה המתוקנת תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום בפני מנהל הארנונה.
 

אודות פרויקט המדידות

מטרת תהליך פרויקט המדידות 
סקר המדידות האחרון שנעשה באופן גורף לכל הנכסים בעיר בוצע בשנת 1997. סקר הנכסים נועד לאמת ולקבל תמונה עדכנית של השטחים הבנויים.
במסגרת הסקר, יבוצע אימות נתוני הארנונה מתוך מטרה לקבוע שומת אמת,חוקית, צודקת הוגנת ואחידה
על פי גודלו האמיתי של הנכס ובהתאם לצו הארנונה של עיריית הוד השרון. 

איזה חברה מבצעת את אימות נתוני הארנונה?
המדידות תבוצענה על ידי חברה בעלת ניסיון. על כל מודד מטעם החברה להציג כתב הסמכה החתום על ידי עיריית הוד השרון לצורך ביצוע המדידה

תהליך ביצוע המדידה
המדידה תתבצע ללא תיאום מראש, אך נציגי החברה יפנו אליכם באדיבות לקבל שיתוף הפעולה שלכם בביצוע המדידה. שיתוף פעולה ינמע אי הבנות ועוגמת נפש בשבלבים מאוחרים יותר. במקרים בהם תהיה מניעה לבצע את המדידה בנכס, נציגי החברה ישאירו מכתב ובו יבקשו מכם להתקשר ולתאם מועד למדידה עם המודדים מטעם חברת המדידות. לתושבים שלא יפנו לתיאום מדידה בזמן הקצוב לכך, תבוצע הערכה לפי מיטב השפיטה.