מהי ארנונה?

ארנונה היא מס חובה עירוני המוטל על פי חוק על תושבי ותושבות יישוב מסוים המחזיקים בנכס.
מטרתה של הארנונה היא לסייע למימון מכלול השירותים שמספקת העירייה לטובת התושבים והתושבות. 

למידע נוסף לחצו כאן

הקריטריונים לקביעת חיוב הארנונה

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס בהתחשב בארבעה קריטריונים עיקריים:

  • סוג הנכס (בית צמוד קרקע, בניין דירות, עסק
  • שטחו (במ"ר)
  • שימושו (בית פרטי, חנות, מפעל)
  • האזור בו נמצא הנכס (בהתאם לאזורים המעודכנים בצו המסים

כיצד ניתן לשלם את שובר הארנונה?

אודות פרויקט המדידות

לנוחיותכם,
yes שאלות ותשובות בנושא פרויקט המדידות 

 

מטרת תהליך המדידות yes "זכויות חובות"

על פי הוראות הדין והנחיות משרד הפנים, נדרשות הרשויות לבצע מדידות בנכסיהן מעת לעת ולהתאים את חיובי הארנונה למצב הקיים, באופן שתתקבל תמונה עדכנית ואמיתית של הנכסים הקיימים ברחבי העיר.
במסגרת המדידות, מבוצע אימות של נתוני הארנונה מתוך מטרה לקבוע שומה שוויונית, אמיתית, חוקית, צודקת, הוגנת ואחידה על פי השטח והסיווג האמיתי של הנכס ובהתאם לצו הארנונה של עיריית הוד השרון.

איזה חברה מבצעת את המדידות?

המדידות מבוצעות על ידי שתי חברות בעלות רישיון מוסמך ובעלות ניסיון:

  • חברת אשד ניהול נכסים (1993) בע"מ.
  • חברת מידות שירותים מוניציפליים בע"מ.

על כל מודד מטעם החברה להציג כתב הסמכה החתום על ידי עיריית הוד השרון לצורך ביצוע המדידה.
 

כיצד מבוצע תהליך המדידה? 

yes תיאום מדידה

תהליך המדידה מתחיל בכך שהעירייה שולחת מכתבים בדואר (בנוסף למכתבים יישלח גם דוא"ל וSMS) לכלל התושבים המחזיקים בנכסים המצויים בעיר ומבקשת לתאם מועד למדידה מול חברות המדידה.
במקביל לפנייה בכתב, חברות המדידה ייצרו קשר טלפוני עם התושבים במטרה לתאם מדידה בנכסים.
במועד המדידה יגיע מודד וימדוד את הנכס לצורך חיוב בארנונה בהתאם לקבוע בצו המיסים העירוני.
שיתוף פעולה ימנע אי הבנות ואו אי נעימות אשר עלולים להיווצר בשלבים מאוחרים יותר.
תושבים שלא יפנו לתיאום מדידה בזמן הקצוב לכך או יסרבו לתאם מדידה, עבור נכסם תבוצע מדידה בהערכה עפ"י מירב הנתונים המצויים בידי העירייה.

 

בכל מקרה של שאלה הנוגעת לפרויקט המדידות יש לפנות למחלקת השומה.

בפנייתכם למחלקת השומה, אנא ציינו את פרטי מספר הנכס ומספר המשלם המופיעים בהודעת השומה שנשלחה אליכם.

מחלקת שומה, דרך מגדיאל 4, קומת קרקע, הוד השרון

ימי ושעות קבלת קהל:
ימים א',ב',ג',ה', בשעות: 08:30-12:30 (ביום ד' אין קבלת קהל)

ביום ג' בשעות: 16:00-18:30.

מענה טלפוני: ימים א'-ה' בשעות: 13:30-16:00.

טלפון: 09-8894460

פקס: 09-8894926

[email protected]

  • בכל פנייה נדרש לציין מס' נכס, כתובת, שם המחזיק ופרטי התקשרות.

yes למחלקת השומה 

 

בנוסף וככל שתבחר תוכל לממש את זכותך להגיש השגה בכתב על שומת הארנונה בפני מנהל הארנונה בתוך 90 ימים ממועד קבלתה, בהתאם להוראת סעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976.

השגה תוגש על יסוד טענה אחת או יותר מהטענות המפורטות להלן:

הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת השומה.

נפלה טעות בהודעת התשלום, בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

הוא אינו "מחזיק בנכס" כמשמעו בפקודת העיריות.

yes הגשת השגה