פקיד היערות
בית העיריה בן גמלא 28
09-7759757
קבלת קהל: בתיאום מראש

מחלקת גינוןהנושאים בהם המחלקה מטפלת:

 • אחו לח - נטיעת 250 ברושים, אחזקת האחו לח.
 • מוסדות חינוך - הקמת גינות ומערכות השקיה- בתי ספר- תל"י, רבין, שילה. גני ילדים: גלעד אחווה ועוד.
 • שדרוג מערכת השקיה רבות בעיר ובמוסדות חינוך - החלפת צנרת מחוררת וסתומה.
 • כיכרות – עיצוב והקמת הכיכרות.
 • גדות נחלים – הכנת שבילי אופניים, ניקוי ערוצי הנחלים.
 • שדרוג גנים ציבוריים - מתקני משחקים.
 • ניקוי שטחים ציבוריים ופרטיים לקראת הקיץ.
 • פינוי פסולת בנין ברחבי העיר.

נוהל גיזום וכריתת עצים

 • נוהל זה בה לפרט את דרכי הפעולה בהן יש לנקוט כאשר אזרח מבקש לגזום או לכרות עץ/עצים בתחום חצרו.
 • גיזום עצים (הכוונה לקיצוץ וקיצור חלק מהענפים או דילולם), כאשר הוא נעשה באופן מקצועי ומבוקר וע"י בעל מקצוע, אינו מחייב היתר כל שהוא פרט לגיזום עצי שקמה שהינו אסור ומחייב תיאום וקבלת היתר מהמחלקה לגנים ונוף.
 • עצים מסוימים הינם עצים מוגנים על פי חוק ואסור לכרות אותם אלא מסיבות מוגדרות ומוצדקות כגון עץ הגדל בקטע מגרש המיועד לבנייה והוא מפריע לעבודות הבנייה.
 • רשימת העצים מוגנים מצורפת בהמשך לנוהל זה.
 • הוצאת היתר לכריתת עץ מעוגנת בחוק, במקרה של עצים מוגנים היא ניתנת על ידי פקיד היערות העירוני להלן נוהל הוצאת ההיתר:
  א. פנייה למחלקת לגנים ונוף במשרדי העירייה.
  ב. מילוי בקשה סטנדרטית המופנית לפקיד היערות העירוני.
  ג. קבלת חוות דעת של נציג המחלקה לגנים ונוף ואישורו.
  ד. פנייה עם הבקשה המאושרת לפקיד היערות העירוני לקבלת ההיתר.
  ה. היתר זה מחייב תשלום אגרה (סמלית) . 
  ו. כריתת עץ מוגן ללא קבלת היתר פקיד היערות העירוני, הינה עבירה על החוק והעובר עליה צפוי לתביעה משפטית.
  ז. לאחר קבלת ההיתר ותשלום האגרה ידאג בעל העניין לביצוע העבודה ע"י גנן מקצועי או כורת עצים מוסמך. 

למידע על פקיד היערות העירוני לחצו כאן