איציק שחם
מנהל מחלקת חירום
 

מל"ח - משק לשעת חירום

  • ריכוז הכנת תוכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות.
  • ריכוז ביצוע התוכנית: רכישת ציוד, הקמת מחסנים ותפעול מרכז הפעלה.
  • טיפול ואחזקה שוטפת של המקלטים הציבוריים בעיר
  • טיפול בריתוק כח אדם ורכב בתיאום עם גורמי מל"ח , משרד העבודה משרד התחבורה.
  • אחזקת ציוד המל"ח ריכוז, תיאום ופיקוח.

צה"ל

  • ניהול הקשר מול הרמה המקבילה למרחב הרשות המקומית (חבל , יקל"ר מחוז) בכל נושאי החירום והביטחון.
  • הכנת תקציב הג"א ריכוז, תיאום ומעקב. 
  • טיפול במחסני הג"א וערכות מגן.