פרי אלון
מנהלת מחלקת נכסים
בית העיריה בן גמלא 29
קבלת קהל: בתיאום מראש

לימור זבטני
מזכירת מחלקת נכסים
בית העיריה בן גמלא 30
קבלת קהל: בתיאום מראש

הנכסים העירוניים כוללים בין היתר מבני ציבור, גינות ופארקים, כבישים ושבילים וכן שטחים ציבוריים שטרם פותחו.
מחלקת נכסים אחראית על רישום וניהול הנכסים העירוניים ומימושם באופן מיטבי  לרווחת תושבי העיר.

תחומי עיסוק עיקריים של המחלקה:

התקשרויות חוזיות והסכמים בנוגע לנכסי העירייהמחלקת נכסים מנהלת את ההתקשרויות הנוגעות למתן שימוש בנכסים עירוניים לגופים ויחידים חיצוניים לעירייה, לרבות הסכמי חכירה מול רשות מקרקעי ישראל, הסכמי שכירות מאת ועבור העירייה, שימוש בשטחים עירוניים במהלך תקופת הבנייה ומעקב אחר שימוש שעתי לחוגים ואירועים במתקנים עירוניים. ועדת הקצאותמחלקת נכסים אחראית על ניהול ועדת ההקצאות וניהול תהליכי הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית לעמותות וגופים הפועלים שלא למטרות רווח בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. רישום זכויות העירייה בנכסים בלשכת רישום המקרקעין. מחלקת נכסים אחראית על רישום זכויות העירייה בנכסים עירוניים ונכסים שמיועדים תכנונית לעבור לבעלות עירייה הוד השרון.
הפקעת שטחים ציבוריים בהתאם לתוכניות מאושרות – מחלקת נכסים אחראית על ניהול הליכי הפקעה סטטוטורים. פינוי שטחים ציבוריים מחלקת נכסים מרכזת הליכי פינוי של שטחים ציבוריים בהיבט האזרחי בשיתוף מחלקת הפיקוח והיועץ המשפטי לעירייה. איתור שטחים ונכסים עירוניים למטרות ציבוריות  ליווי הקמת מבני ציבור ופרויקטים עירוניים שונים בכל ההיבט הקנייני. המחלקה מטפלת בקבלת אישורי קיניין הנדרשים לצורך פרויקטים עירוניים שונים ומתן הבהרות, ככל הנדרש בהיבטים הקנייניים. השבחת נכסים עירוניים ומימושם המחלקה  מלווה תוכניות ופרויקטים של אגף תכנון והחברה הכלכלית שכוללות נכסים עירוניים מניבים על מנת להביא  למימוש הפוטנציאל הכלכלי שלהם. ניהול מאגר המידע ועדכון ספר הנכסים של העירייה מחלקת נכסים מנהלת באמצעות חברת קומפלוט את מאגר המידע העירוני בנוגע לנכסי העירייה ודואגת לעדכונו השותף.

לפנייה מקוונת מחלקת נכסים