בני זיני
גזבר
דרך מגדיאל פינת בן גמלא 22 (כניסה מדרך מגדיאל)
פניות לאגף הגביה לחצו כאן

כתובת: דרך מגדיאל פינת בן גמלא 22 (כניסה מדרך מגדיאל)

מינהל כספים

מינהל כספים (גזברות) הוא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה בכפיפות לראש העירייה , לתקציב המאושר ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים, ועל פי חוקי העזר העירוניים. 

תפקיד מינהל הכספים לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תקצוב, שומה וגבייה וכן לשלוט בהוצאות ע"י הנהלת חשבונות, חשבות, תקצוב ומימון מחלקות ויחידת העירייה. הגזבר אחראי על ניהול עניניה הכספיים של העירייה ובין השאר על הכנת התקציב ותקציב המילואים של העירייה על ניהול מערכת החשבונות של העירייה על הכנת הדוחות הכספיים על פי פקודת העירייות וכן מפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא יווצר גירעון שוטף בתקציב העירייה.

הגזבר מוזמן לישיבות המועצה ולישיבות של כל ועדותיה וניתנת לו הזדמנות להשמיע את דעתו לפני כל קבלת החלטה של המועצה או ועדה מועדותיה שיש לה השלכה על תקציב העירייה, הכנסותיה או הוצאותיה. 

הגזברות עובדת בשיתוף עם יחידת הרכש, האספקה והאפסנאות מח` נכסים חינוך וכד`. כמו כן, מטפלת הגזברות בתשלום משכורות ותשלומים אחרים לספקים וקבלנים באמצעות מחלקת הנהלת חשבונות (ספקים ופרויקטים). 

במינהל הכספים פועלים

  • גזבר העירייה - ראש המינהל מנהל הארנונה. וממונה על הגבייה
  • אגף הגביה- גביית ארנונה ומתן שירות לתושב בנושא כספים.
  • אגף חשבות –אחראי על הרישומים החשבונאים, הפקת דו"חות כספיים, תשלומי ספקים ומעקב פרויקטים ( תב"רים) , בנקים וקופות.
  • תקציבאית - מופקדת על הכנת התקציב הרגיל של העירייה ע"פ הנחיות הגזבר,וממונה על בקרת תקציבים שוטפת.
  • מחלקת שכר - ממונה על הכנת משכורות לעובדי העירייה ועל הכנת דוחות לגורמי חוץ ע"פ חוק.
  • מחלקת שומה  - שומת ארנונה וטיפול בהשגות וערעורים על פי חוק.
  • מחלקת ביטוחים ותביעות - העוסק בביטוחי העירייה לסוגיהם, וטיפול בתביעות.