רשימת רחובות בהם קיימים מתקני טכסטיל בהוד השרון:

 

  • רחוב בני ברית – ליד מחלקת נ.ש .ר.
  • רחוב יהושע בן גמלא 32 מאחורי מחלקת איכות
  • הסביבה
  •  רחוב האגודה ליד הקרטוניה
  • רחוב ז`בוטינסקי – חניון הקניון
  • רחוב בן צבי ליד הקרטוניה
  • נווה נאמן צמוד לבי"ס ליד הקרטוניה
  • מגרש חניה מבוא קדם צמוד לקרטוניה