דינה אטדגי
רכזת עו"ס לסדרי דין
09-8894521

תסקירים לבית המשפט - במסגרת האגף ניתנים שירותי חובה (עפ"י חוק) ע"י עובדות סוציאליות לחוק סדרי דין. תפקידן להגיש תסקירים לבית המשפט לענייני משפחה ולבתי - הדין הרבניים למשפחות בהליכי גירושין, בנושא משמורת ילדים וסדרי ראיה, המותאמים לצורכי הקטינים ולטובתם ובנושא אפוטרופסות וצווי הגנה/הרחקה.

פורום ועדת תסקירים - מתקיים באגף ע"י העובדות הסוציאליות לסדרי דין, בהשתתפות המשפחה, העובדת הסוציאלית המחוזית לסדרי דין ממשרד הרווחה, עו"ס לסדרי דין, מנהלת האגף ואנשי מקצוע אחרים שמטפלים במשפחה עפ"י הצורך,במטרה לגבש המלצות התסקיר לבית-המשפט, במקרים קשים ומורכבים.

העובדות הסוציאליות לסדרי דין מונו ע"י שר הרווחה ליישום החוקים הבאים:

חוק הסעד סדרי דין התשט"ו - 1955 (קטינים, חולי נפש ונעדרים) - מאפשר לבית המשפט או לבית הדין לצוות על פקיד הסעד לחקור ולחוות דעתו, בתסקיר בכתב ובעל פה בעניין של קטין או חולה נפש.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב, 1962 - קובע את הסמכויות של הורים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, וכן סמכויות של גורמים שונים לצורך הגנה על חסויים וסמכויות של אפוטרופוסים המופקדים על עניינם של חסויים וכן: מתי וכיצד פונה אחד ההורים לבית המשפט בעניין הנתון לאפוטרופסותו , כגון חילוקי דעות בין ההורים בעניין החזקת ילדים וחינוך. וכן באילו נסיבות ימונה אפוטרופוס למי שאינו מסוגל לטפל בענייניו.

חוק ההוצאה לפועל(סעיף 62), התשט"ז 1967 - מחייב את המוציא לפועל להסתייע בפקיד סעד בביצוע פסק דין על משמורת והסדרי ראייה, להעברה או מסירת קטין בידי הורה. כן יסייע פקיד הסעד בקיום הסדרי ביקור וקשר בין הורים לילדם הקטין.
כאשר פסק הדין אינו ניתן לביצוע , אלא על כורחו של הקטין, או שהיו קשיים אחרים בביצוע פסק הדין, רשאי המוציא לפועל לפנות לבית המשפט בבקשת הוראות פעולה.

חוק העונשין (תיקון מס` 26) התש"ן 1989 - פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, החוק מחייב אזרחים ואנשי מקצוע לדווח לפקיד הסעד או למשטרה על קטינים וחסרי ישע בסיכון.

חוק גיל הנישואין, התש"י 1950 - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקידי סעד לקבלת תסקיר בגין מתן היתר נישואין לקטינה מתחת לגיל 17.

חוק למניעת אלימות במשפחה - התשנ"א - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקיד סעד להכנת תסקיר לענין מתן צו הגנה ולמתן המלצות על דרכי טיפול במשפחה לגבי הפעלת הצו.
התקונים לחוק מתייחסים ל: הרחבת הגדרת בן משפחה, הגשת תסקיר, התייחסות לשמירת קשר בין הקטין לבין האחראי עליו, התחייבות לקבלת טיפול לאחר קבלת תסקיר המתייחס להתאמה לטיפול, התעללות נפשית, הארכת משך הצו לתקופה של שנה.

חוק אמנת האג(החזרת ילדים חטופים) התשנ"א 1991 - מאפשר לבית המשפט לפנות לפקיד הסעד בבקשה לתסקיר בעניינו של קטין וכן לסייע באכיפה של החלטות בית המשפט בדבר החזרת הקטין או קיום הסדרי ראייה. יצירת קשר בין הורה המגיע מחו"ל וילדו שנחטף לארץ והעברת הילד לרשותו בהתאם להחלטת בית המשפט.

חוק בתי המשפט לענייני משפחה - התשנ"ה 1995 - מאפשר לבית המשפט לענייני משפחה לצוות על פקיד הסעד להגיש תסקיר ורשאי פקיד הסעד ליזום הליך בבית המשפט בכל עניין הנוגע לקטין באישור או באמצעות היועץ המשפטי. תפקידים נוספים: הכרה באבהות, ממזרות.

מרכז קשר הורים ילדים - העובדות הסוציאליות לסדרי דין מפנות למרכז הקשר משפחות הזקוקות לליווי מקצועי ופיקוח בנושא סדרי ראיה . מרכזי קשר פועלים בערים שונות בארץ, כולל בעיר השכנה כפר-סבא.