זיגו קוגן
מנהל מחלקת עולים חדשים
הבנים 14 מרכז אגם
09-7759626
09-7759626

הוד השרון התחילה לקלוט עולים עם גלי העלייה הראשונים משנת 1989 במסלול קליטה ישירה. 
אוכלוסיית העולים מהווה כ-10% מכלל האוכלוסייה - כ- 3500 נפש. 
עירית הוד השרון הקימה שירותי יחידה לקליטת עליה כבר ב-1990 ומאז פיתחה מגוון שירותים תוך השקעת משאבים רבים על-מנת לאפשר קליטה מוצלחת ככל האפשר. 
 

סל שירותים

אולפנים - הפעלת כיתות ערב ברמות שונות. 
תעסוקה - סיוע במציאת מקומות תעסוקה זמניים וקבועים, הכוונה להכשרות מקצועיות, הסבה מקצועית, תרגום מסמכים ועוד.
דיור - סיוע במציאת דירות בשכירות, הפנייה למשרד הקליטה לצורך קבלת דיור ציבורי.
פעילות חברתית - פעילות חברתית/תרבותית לעולים במסגרת האולפנים - טיולים, ציון חגים, אירועי תרבות, הפניה לחוגים במרכזי תרבות עירוניים, הפעלת חוגי ספורט, סיוע בפעילות חברתית/תרבותית לארגוני עולים ועוד.
ארגוני עולים - ישנם שלושה ארגוני עולים: התאחדות יוצאי חבר העמים. ברית וותיקי מלחמה. יוצאי אוקראינה. ארגוני העולים נתמכים על-ידי הרשות במסגרת תמיכות לעמותות ופועלות בשיתוף עם היחידה לקליטת עליה ברשות.
פרוייקטים - היחידה לקליטת עליה מפעילה פרוייקטים משותפים לרשות, המשרד לקליטת עליה והסוכנות היהודית . כגון: קליטה בקהילה. עידוד עליה 2000.
מקבץ דיור - דרך הים 1. מאכלס את העולים בגיל פנסיה ומהווה פתרון דיור עבור קשישים עולים, בשיתוף עם משרד הקליטה. מתפעל אולפן ערב לעולים קשישים ופעילות חברתית, תרבותית עבור הדיירים והעיר בכלל. מרכז מידע לקבלת שירותי קליטה: 09-7759626