קורס מד"צים עירוני 
קורס דו שנתי המכשיר בני נוער להיות מדריכים צעירים. הקורד מתקיים בשיתוף מנהל חברה ונוער, במסגרתו רוכשים החניכים מיומנויות הדרכה תוך שימת דגש על מעורבות חברתית בקהילה. בתום כל שנת הכשרה משתתפים החניכים בסמינר מסכם מחוזי. 
בסופו של התהליך מקבלים תעודת מדריך מטעם משרד החינוך ועיריית הוד השרון. מיועד לתלמידי כיתות ח`-ט`.

לפרטים והרשמה: ענבל בנקר, רכזת מחלקת תרבות אירועים ונוער 09-7759615

טרום מד"צים - מנהיגות ירוקה
כחלק ממסלול המד"צים שנמשך שנתיים. המסלול מיועד לכיתות ח`.
קבוצת מנהיגות צעירה תרכוש מיומנויות הנהגה של ניהול פרויקט. 
התכנים יעסקו בנושאי: עבודת צוות, שיתוף, קבלת אחריות, הנהגה ועוד. כל זאת בסימן איכות הסביבה. בסיום הקורס יפעילו המנהיגים הירוקים פרויקט הקשור לאיכות הסביבה.