שירות

פניות הציבור בעירייה עוסקת בפניות של התושבים על המערכת העירונית בכל הנושאים הקשורים במגוון תחומי הפעילות והעשייה של העירייה, כגון בעיות תפעוליות, גינון, תאורה, הנדסה, חינוך, רווחה וכו`.

תושבים יקרים, על מנת שנוכל לייעל את השירות העירוני אנו מבקשים כי כל פנייה תישלח לנמען אחד בלבד - הוא הנמען הרלוונטי לנושא הפניה. פניות בנושאים תפעוליים יש לשלוח למוקד העירוני.

חוק הממונה על תלונות הציבור קובע כי תלונות הציבור צריכות להיות מוגשות בכתב, עם פרטי המתלונן וחתימתו.
תלונות ציבור אנונימיות שמתקבלות, לא ניתן לטפל בהן. 

יש למלא את הפרטים ליצירת קשר, לשם בירור התלונה ולמתן אינפורמציה נוספת בנושא.

להגשת טפסים מקוונים, יש להכנס באמצעות דפדפן chrome בלבד.

שם האגף  מייל לפניה
לשכת ראש העיר HH-Mayor@hod-hasharon.muni.il
אגף חינוך HinuhP@hod-hasharon.muni.il
מחלקת  גני ילדים GanE@hod-hasharon.muni.il
מחלקת אירועים תרבות ונוער PniotTN@hod-hasharon.muni.il
אגף ש.פ.ע שיפור פני העיר sigalm@hod-hasharon.muni.il
מינהל כספים Ksafim@hod-hasharon.muni.il
מחלקת תברואה וחזות העיר TavruaP@hod-hasharon.muni.il
מחלקת גינון GinunP@hod-hasharon.muni.il
מחלקת רישוי עסקים RishuyAsakim@hod-hasharon.muni.il
אגף רווחה ושירותים חברתיים RevahaP@hod-hasharon.muni.il
רשות הספורט העירונית SportP@hod-hasharon.muni.il
אגף ביטחון BitahonP@hod-hasharon.muni.il
רשות החניה HanayaP@hod-hasharon.muni.il
מהנדס העיר - מינהל הנדסה  HandasaP@hod-hasharon.muni.il
אגף הגבייה מעבר לטופס פנייה מקוון
מחלקת שומה מעבר לטופס פנייה מקוון
אגף משאבי אנוש  HR@hod-hasharon.muni.il
מחלקת תחבורה ובטיחות בדרכים Tahbura@hod-hasharon.muni.il
מחלקה וטרינרית  Veterinary@hod-hasharon.muni.il
 החברה הכלכלית Kalkalit@hod-hasharon.muni.il
מחלקת שילוט ShilutP@hod-hasharon.muni.il
מחלקת פיקוח PikuahP@hod-hasharon.muni.il
רכזת נגישות Negishut@hod-hasharon.muni.il
מבקר העירייה MevakerP@hod-hasharon.muni.il
מנהל אתר RevitalG@hod-hasharon.muni.il