פקיד היערות
רחוב החרש 36 קומה 3, אזור התעסוקה נווה נאמן
09-8895045
קבלת קהל: בתיאום מראש
 

מחלקת גינוןפקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/ העתקת עצים. בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 - תיקון 89 לחוק התכנון והבניה - נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן הוד השרון. הימצאות פקיד יערות בהוד השרון מאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר