עבודות פיתוח תשתיות במתחם גירנברג - גרינברג צפון הושלם

כחלק מתוכניות הפיתוח של מתחם גרינברג תבצע העירייה עבודות פיתוח ותשתית כוללת למתחם.
במסגרת העבודות יתבצעו ריבוד כבישים, מדרכות, תשתית חשמל, תיאורה וגינון.
 

לצפייה בתוכנית עבודה

 

 

בית הספר היסודי על שם בגין

בית ספר היסודי ע"ש בגין - הושלם

תוספת אגף לבית הספר ע"ש בגין:
במסגרת הפרויקט יבנה אגף חדש הכולל: 6 כיתות לימוד, ממ"ד, חדרי שירותים, חדר מדעים, חלל רב תכליתי, חדר מורים ועוד.

תחילת עבודות: אפריל 2019
סיום סופי: ספטמבר 2019


 

 

שקמים

הקמת חטיבת ביניים ברחוב השקמים - הושלם

רחוב השקמים 18. המבנה מיועד לחטיבת הביניים של 18 כיתות. 

פרוייקט להקמת מבני חינוך בחטיבת קרקע של כ - 19 דונם ברחוב השקמים.
בשלב ראשון - הקמת מבנה של 3 קומות לחטיבת ביניים של 18 כיתות, חדרי הנהלה מעבדות וכיו"ב. וכן 2 מגרשי ספורט.
הפרוייקט כולל גם פיתוח נופי בשטח המוקצה לחטיבת הביניים.


 

 

בית ספר יסודי חדש ברחוב נחשון - הושלם

בית ספר בן 18 כתות.

תיכון "השקמים"

ברחוב השקמים, בסמוך לחטיבת הביניים "השקמים".
הפרוייקט כולל הקמת בית ספר תיכון של 18 כתות, מגרש ספורט, מגרש חנייה ופיתוח נופי .
תחילת עבודות מאי 2020 סיום משוער אוגוסט 2021

חווה חקלאית

חווה חקלאית - הושלם

פרוייקט לחידוש החווה החקלאית:
הקמת 5 כתות, חדרי הנהלה , חדר מורים, שרותים, חממות (חממה לגידולים וחממה מחקרית), פינת חי , סככות ופיתוח נופי.