עבודות פיתוח תשתיות במתחם גירנברג

כחלק מתוכניות הפיתוח של מתחם גרינברג תבצע העירייה עבודות פיתוח ותשתית כוללת למתחם.
במסגרת העבודות יתבצעו ריבוד כבישים, מדרכות, תשתית חשמל, תיאורה וגינון.
 

תחילת העבודות: נובמבר 2019
סיום שלב א`: רחוב ישעיהו - מרץ 2020
סיום המתחם: ספטמבר 2020

לצפייה בתוכנית עבודה

בהתאם לכך יחולו שינויים בהסדרי התנועה:

במהלך העבודות בין השעות 07:00-17:00 אין להחנות לאורך הרחוב.

תתאפשר כניסה ויציאת רכבים מחניות הפרטיות במשך כל ימי העבודות.

העבודות מתבצעות בתיאום, אישור והכוונת המשטרה.

הנכם מתבקשים להישמע להנחיות השילוט ולהוראות מכווני התנועה ולנסוע בזהירות בהתאם לתנאי הדרך.
בשל תנאי מזג האוויר, ייתכנו שינויים בימי ובשעות העבודות.

ניהול ופיקוח: א.מ. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ. טלפון: 054-4431013


 

בית הספר היסודי על שם בגין

בית ספר היסודי ע"ש בגין - הושלם

תוספת אגף לבית הספר ע"ש בגין:
במסגרת הפרויקט יבנה אגף חדש הכולל: 6 כיתות לימוד, ממ"ד, חדרי שירותים, חדר מדעים, חלל רב תכליתי, חדר מורים ועוד.

תחילת עבודות: אפריל 2019
סיום סופי: ספטמבר 2019


 

 

שקמים

הקמת חטיבת ביניים ברחוב השקמים - הושלם

רחוב השקמים 18. המבנה מיועד לחטיבת הביניים של 18 כיתות. 

פרוייקט להקמת מבני חינוך בחטיבת קרקע של כ - 19 דונם ברחוב השקמים.
בשלב ראשון - הקמת מבנה של 3 קומות לחטיבת ביניים של 18 כיתות, חדרי הנהלה מעבדות וכיו"ב. וכן 2 מגרשי ספורט.
הפרוייקט כולל גם פיתוח נופי בשטח המוקצה לחטיבת הביניים.


 

 

בית ספר יסודי חדש ברחוב נחשון - הושלם

בית ספר בן 18 כתות.

תיכון "השקמים"

ברחוב השקמים, בסמוך לחטיבת הביניים "השקמים".
הפרוייקט כולל הקמת בית ספר תיכון של 18 כתות, מגרש ספורט, מגרש חנייה ופיתוח נופי .
תחילת עבודות מאי 2020 סיום משוער אוגוסט 2021