שמחה קליין
מנהלת
רחוב סוקולוב 6
09-7457480
קבלת קהל: ימים א`, ב`, ג`, ה` 09:00-12:00 ימים ב`, ג` 17:00-19:00

שעות פתיחה:
ימים א,ב,ג,ה בין השעון 09:00-12:00 
בימים ב,ג בשעות 17:00-19:00

צריף הראשון שוחזר ומהווה מקום עליה לרגל לתלמידים ותושבים הרוצים ללמוד ולחוות על אורח החיים שהיה בתחילת ימיה של המושבה. 

בצריף מתקיימות הדרכות, בליווי מצגת המתעדת את המתיישבים הראשונים. 

בצריף, קיימת תצוגת כלים אותנטיים הכוללים כלי בית וכלי עבודה מתקופת ההתיישבות הראשונה שהיו ברשות המתיישבים וסייעו בידם לבנות את הישובים.

המחלקה עוסקת בתיעוד משפחות הראשונים ע"י ראיונות ואיסוף תמונות.