רמת המודעות לרווחת הילדים בכלל ולילדים בסיכון בפרט הולכת וגדלה לאורך השנים. הדבר בא לידי ביטוי בערנות תקשורתית, בהקמת ועדות לילדים בסיכון ובהתפתחות גופים המגנים ומפיצים מידע על זכויות הילד. כיום ישנה חשיבות רבה לגילוי המוקדם ולעבודת מניעה עם ילדים הנמצאים במצוקה החל מהגיל הרך ועד בגרות, תוך התייחסות לקשת רחבה של מצבי מצוקה וסיכון.
המדיניות נועדה להגן על ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סכנה וסיכון, למנוע או לצמצם את הפגיעה בהתפתחותם הפיזית והנפשית. 

תחום הטיפול בילדים במצבי מצוקה וסיכון באגף לשירותים חברתיים הינו רחב היקף וכולל: סיוע טיפולי, טיפוחי וחומרי במטרה לחזק את הילד ולאפשר ככל הניתן, השארתו במשפחתו ובקהילה ולחלופין, החזרתו של הילד לביתו ולקהילה ממסגרות חוץ ביתיות. העבודה מתאפיינת בראיה מערכתית המטפלת בילד ובמשפחתו תוך פיתוח מודל לשיתוף פעולה מקצועי עם מערכת החינוך, השירותים העירוניים האחרים והארגונים הוולנטרים.

 

האגף מחויב עפ"י חוק הנוער טיפול והשגחה לספק הגנה וטיפול לקטינים (18-0) הנמצאים בסיכון פיזי ו/או נפשי באמצעות עובדים - סוציאליים שהם עובדים סוציאליים לחוק הנוער טיפול והשגחה.
אחריות מקצועית:

רוט אביבית
ראש צוות משפחות
09-8894537

קפלנסקי דברת
עו"ס אחראית נושא חוק החינוך המיוחד
09-8894538

כהן עינת
עו"ס
09-8894530

רצף השירותים הניתנים:

 1. מעונות יום (תחת חוק פעוטות בסיכון) – השירות ניתן לאחר בדיקה מקיפה של נזקקות המשפחה לסיוע , מצב סיכון הילד, הקריטריונים אשר נקבעו בחוק וכחלק מתוכנית הטיפול במשפחה. התשלום מסובסד ע"י משרד הרווחה, וגובה ההשתתפות ההורית נקבע ע"פ חישוב זכאות של הכנסות המשפחה.
 2. וועדה לתוכניות טיפול - ועדה בין מקצועית, אליה מוזמנים הקטין והוריו וגורמים רלוונטיים כגון: מערכת החינוך - מחנכת, יועצת, שפ"ח, מערכת הבריאות וכד`. 
  מטרת הועדה: קיום דיון משותף לגיבוש תכניות הטיפול לקטינים במסגרת הקהילה או במסגרות מחוץ לקהילה. 
  מרכזת הוועדה לתוכניות טיפול:
  פרל אורלי
  עו"ס
  09-8894534
 3. משפחות אומנה 
 4. פורום "חינוך-שירותים חברתיים" - האגף לשירותים חברתיים, המחלקה לחינוך ושפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) מקיימים פורום משותף לנציגות יועצות בתיה"ס היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים בעיר יחד עם עובדות סוציאליות מהאגף, במטרה להדק שיתוף הפעולה בין הצוות הניהולי והטיפולי בבתיה"ס לאגף, ללבן ולדון בבעיות של תלמידים ומשפחותיהם וכן לגבש תכניות טיפוליות משותפות למערכת החינוך והרווחה.
 5. פורום "חוק הנוער-טיפול והשגחה" - הפורום פועל במסגרת האגף לשירותים חברתיים, נפגש אחת לשבוע ומשתתפים בו ראשי הצוותים בתחום ילד ונוער, העובדות הסוציאליות לחוק הנוער וכן מצטרפת אחת לחודש העובדת הסוציאלית המחוזית לחוק הנוער ממשרד הרווחה. הפורום דן בכל הפניות והדיווחים המגיעים לעובדים הסוציאליים לגבי ילדים במצבי סיכון ומגבש את דרכי ההתערבות הטיפולית לכל קטין עפ"י מידת הדחיפות ואופי הבעיה.
 6. מועדוניות טיפוליות (גילאי 3-12) - במסגרת האגף פועלות 6 מועדוניות, המשמשות מסגרת חינוכית-טיפולית משלימה, לאחר שעות החינוך הפורמלי. המועדוניות פועלות 5 ימים בשבוע בין השעות 12:00-18:00. במועדוניות מקבלים הילדים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים והמשפחתיים. כמו כן מושם דגש על טיפוח הקשר שבין הורי הילדים למועדונית והקשר שבין ההורים לילדיהם. ההורים משתתפים בעלות המועדונית בתשלום של 130 ₪ לחודש (בהתאם להוראות משרד הרווחה). 
  המועדוניות מלוות מקצועית ע"י עובדת-סוציאלית מטעם האגף לשירותים חברתיים. 
  צוות כל מועדונית מונה מדריכה ואם בית, כל מועדונית מונה 15 ילדים. 
  הפעילות במועדונית: פעילות חברתית, העשרתית, לימודית וטיפולית, ארוחות חמות, טיולים, חוגים וכן הסעה מהמסגרת החינוכית למועדונית וממנה – לבתי הילדים בתום הפעילות.
  כמו כן, נערכת במועדונית פעילות של ימי שיא כגון: חגים, ימי הולדת משותפים ועוד. 
  במהלך חופשת חנוכה ופסח, וכן בחודש יולי, המועדוניות פועלות כקייטנות בשעות הבוקר, בין השעות 8:00-13:00. 
  הרישום למועדוניות מתבצע באחת מהדרכים הבאות: 
  1. פניה של המשפחה אל עו"ס המשפחה. 
  2. עבור משפחות חדשות שאינן מוכרות באגף – פנייה לעו"ס האינטייק לצורך תחילת תהליך של פתיחת תיק, בקשה למועדונית ומעבר לעו"ס משפחה. 
  3. פנייה של גן/בית הספר לאגף. 
  גולדברג מאיה
  עו"ס מועדוניות
  09-8894531
   בכפיפות ל: 
  רוט אביבית
  ראש צוות משפחות
  09-8894537
 7. טיפולים רגשיים והדרכות הורים - האגף לשירותים חברתיים פיתח מענה טיפולי בקהילה במטרה לצמצם מצבי סיכון של ילדים ומתבגרים, הבטחת התפתחותם התקינה, שיפור תפקוד הורי וסיוע בשמירה על שלמות המשפחה. במרכז ניתנים טיפולים ע"י עובדים סוציאליים קליניים, פסיכולוגים, מטפלים באומנות שונות ועוד. 
  מרכז הטיפול נותן מענה ללקוחות האגף לשירותים חברתיים בלבד. 
  ההפניות למרכז הטיפול מתבצעות דרך עו"ס המשפחה. 
  אחריות מקצועית: 
  פלדמן אוסי
  עו"ס
  09-8894529

  בכפיפות לר"צ 
  הרפז אתי
  ראש צוות משפחות
  09-8894535
 8. טיפול בנערות - במסגרת האגף פועלת היחידה לטיפול בנערות. 
  השירות ניתן ע"י עובדות סוציאליות מומחיות לטיפול בנערות במצבי סיכון ומצוקה ומאופיין בזמינות, מידיות, עבודת מניעה לחיזוק הדימוי עצמי, שיפור תפקוד והכנה לחיים נורמטיביים בקהילה. 
  ד"ר כוכבא סתוית
  עו"ס נערות
  09-8894506
  רגב דה-סגני כרמל
  עו"ס
  09-8894527
  מועדון נערות – בית חם לנערות "מקום בלב", מיועד לנערות, תלמידות חטיבות הביניים בעיר. המועדון פועל יומיים בשבוע, בימי שני ורביעי בין השעות 15:00-19:00, מנוהל ע"י עו"ס ניבה סימנפור ואם בית פאולינה רוטמן.
  הבית מיועד לתת מענה במספר היבטים חינוכיים טיפוליים וחברתיים ומקיים סדנאות קבוצתיות בנושאים מגוונים התורמים לקידום והעצמה של הנערות ולהעלאת דימוין העצמי. לפעילות במקום שותפים ארגוני מתנדבים וחברות עסקיות.
  לפרטים:
  עו"ד סימנפור ניבה
  עו"ס
  054-9545450
 9.  מענה טיפולי לאוכלוסיית להט"ב ובני משפחותיהם - אגף הרווחה והשירותים החברתיים מציע מענה טיפול לאוכלוסיית להט"ב, זאת כחלק מכלל השירותים המוצעים לציבור בעיר. הטיפול מוצע לכלל התושבים ללא מגבלת גיל, ולבני משפחותיהם.  
  אחריות מקצועית 
  מאיה הלר
  עו"ס להט"ב
  09-8894583
  050-5315556
   כפיפות ל
  הרפז אתי
  ראש צוות משפחות
  09-8894535

אוכלוסיית היעד: 
נוער בגילאי 12-18
צעירים בגילאי 18-24
הורים