הורים, תלמידות/ים יקרים, 

בימים אלה אנו נערכים לפתיחתה של שנת הלימודים תשפ"א. זוהי שנה מאתגרת בכל המובנים: האישית, הלאומית, הפדגוגית, המקצועית ובעיקר במישור הרגשי. 

בכל שנה אנו עוסקים בשאלות הקשורות בחדשנות פדגוגית, במוכנות מוסדות החינוך לקליטת התלמידות/ים ובנושאי הצטיידות וניקיון.
השנה מקבלות כל השאלות הללו משמעויות עמוקות יותר ועליהן נוספת המחויבות שלנו להישמר מפני מגפת הקורונה ולאפשר, ככל הניתן, שמירה על שגרה.

לצד השינויים המהירים שנכפו עלינו בחודשים האחרונים, מאופיינת התקופה הזו בצורך שהוא גם הזדמנות לרענן את דרכי ההוראה והלמידה, ולקדם חדשנות פדגוגית תפיסתית. 

צוותי החינוך הוכשרו במהלך חופשת הקיץ והעשירו את ידיעותיהם בתחומי ההוראה המקוונת. תשתיות האינטרנט בבתי הספר שודרגו ואנו נערכים לרכישת אמצעי קצה שיאפשרו הוראה ולמידה מרחוק באופן מיטבי גם למי שחסר.

מבחינת מוכנות פיזית, מוסדות החינוך בהצטיידות בחומרי ניקיון וחיטוי ושירותי הניקיון תוגברו בכדי לאפשר את מוגנות התלמידים והצוות.

 

מתווה החזרה ללימודים בהוד השרון

 

במהלך הקיץ נערכה מערכת החינוך בהוד השרון לשנת הלימודים המאתגרת שתיפתח ב-1 בספטמבר. מתווה הלימוד יהיה כדלהלן:

  • ילדות וילדי הגנים ילמדו 6 ימים בשבוע במוסדות הלימוד.
  • תלמידות ותלמידי א-ב ילמדו במוסדות הלימוד במסגרת הכיתות המקוריות 5 ימים בשבוע. 
  • תלמידות ותלמידי ג-ד ילמדו במוסדות הלימוד 5 ימים בשבוע במסגרת קבוצות קבועות של עד 18 תלמידים.
  • תלמידות ותלמידי ה-ו, ילמדו במוסדות הלימוד 3 ימים בשבוע במסגרת קבוצות קבועות של עד 18 תלמידים, כאשר לאחר החגים יתווסף יום לימודים רביעי במרחב העירוני. 
  • תלמידות ותלמידי  חטיבות הביניים צפויים ללמוד במשמרות במשך חמישה ימים בשבוע זאת  לצד למידה מקוונת. תלמידות ותלמידי  התיכונים ישלבו למידה פרונטלית ומקוונת וצפויים להגיע ל 3 ימי לימוד בבית הספר לפחות. 
  • כל תלמידות ותלמידי החינוך המיוחד ילמדו במוסדות הלימוד במשך 6 ימים בשבוע. 

בימים בהם התלמידות והתלמידים לא יגיעו לבתי הספר, תתבצע למידה מקוונת עד להשלמת מכסת שעות הלימוד הנדרשת. 

אנו פועלים להרחיב ככל האפשר את ימי הלמידה בשכבות ה' - ו' ובחינוך העל יסודי בלמידה משמעותית. 
התקופה לא פשוטה לא פשוטה אולם אני משוכנעת כי בזכות האמון , הערבות ההדדית , הקהילתיות ושיתופי הפעולה נצליח לגבור גם על אתגרי הקורונה. 

ליצירת קשר עם אגף חינוך