תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, המחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אושיות התורה והמסורה. 
הפעילות מתקיימת בימי שלישי ושבת בסניף בני-עקיבא, רחוב בן גמלא (מאחורי משרדי העירייה).