לצפייה באתר הנוער העובד והלומד. 

הנוער העובד והלומד היא תנועת נוער שיסודותיה בתנועת הנוער העובד.  חניכי התנועה בקינים מתחנכים באווירה החותרת לשלום ודמוקרטיה, המחנכת לזולת ומדגישה את החתירה המתמדת של התנועה לשוויון זכויות מלא בחברה. 
הפעילות בקינים מתקיימים בימי שלישי ושישי עם מדריכים קבועים. בחופשת הקיץ מתקיימת הקייצת ומחנה הקיץ.
בעיר הוד השרון פועלות שני קינים: קן רמתיים (רחוב השקמה) וקן גיל עמל (מרכז חינוך עתידים).