הגשת בקשה לביטול קנס, יש להפנות לרשות החניה בכתב, תוך 30 ימים מקבלת הודעת התשלום.

בקשה לביטול קנס חניה ניתן להגיש באמצעות:

בעת מילוי הבקשה יש להקפיד על פרטים מלאים של מגיש הבקשה:

  • שם מלא
  • מספר ת"ז
  • כתובת מגורים
  • מספר טלפון/נייד
  • מספר הקנס
  • מספר רישוי רכב
  • ניתן לצרף מסמכים התומכים בבקשה

שימו לב – בקשה לביטול ללא פרטים מלאים של מגיש הבקשה לא תטופל!!!

בקשה להישפט:

בקשה להישפט בבית המשפט, יש להגיש תוך 90 ימים, מיום קבלת הודעת התשלום.

בקשה להישפט ניתן להגיש באמצעות:

לנוחיותכם, ניתן להתעדכן בסטטוס בקשה לביטול הקנס/בקשה להישפט: