זכאי שריקי
מנהל מחלקת ביטחון
דרך רמתיים 39
09-8894625
 
שעות מענה טלפוני: ימים א,ב,ד,ה 07:30-15:30
יום ג 07:30-13:00 פיצול 15:30-19:30
קבלת קהל : בתיאום מראש
 

מחלקת הביטחון מטפלת בכל נושאי הביטחון בעיר ובמוסדות החינוך בימי רגיעה ובעיתות חירום, תוך שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון וגורמי הצלה שונים 
במטרה לשמור ולשפר את תחושת ורמת הביטחון של תושבי העיר

 

מחלקת הביטחון - שירותים עיקריים:

אבטחת מוסדות חינוך:

שירותי ביטחון ובטיחות למוסדות החינוך

 • התווית נהלי אבטחת .מוסדות חינוך  הכוללת הצבת מאבטחים.
 • תפעול סדרי אבטחה במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, באירועים ועוד.
 • הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד.
 • קיום בדיקות וניהול שגרת בטיחות במוסדות החינוך בהתאם לתכנית העבודה של משרד החינוך.
 • הפעלת סיירת אופנועים  לאירועי מצוקה או חירום במוסדות חינוך. 

הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

 • הדרכה והכשרה של מנהלים, רכזי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו"ב. 
  וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים בשיתוף כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
 • תכנון וביצוע ביקורות במוסדות החינוך, לצורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ושעת החירום.

תפקידי מערך הסיור העירוני:

 • מענה מהיר לאירועי המוקד העירוני - 108 .
 • מענה לאירועים של משטרת ישראל במידת הצורך.
 • מאבק בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם.
 • טיפול מהיר באירועי איכות חיים.
 • מאבק בשכרות ועבירות הקשורות לאלכוהול – בשיתוף עם משטרת ישראל.
 • אכיפה בתחום בריונות בתחומי החניה.
 • סיוע לכלל בעלי התפקידים ברשות ובמשטרה.

אבטחת פעילויות העירייה:

 • אבטחת אירועים - תכנון וארגון מרכיבי הביטחון והסדר הציבורי באירועים ובמופעים.
 • תיאום פעולות יחידות העירייה באירועים ומופעים עם גורמי הביטחון (משטרה, מגן דוד אדום וכיבוי אש).
 • ניהול מערך אבטחה, שמירה וסדרנות ופיקוח על עבודתו.

הפעלה ותחזוקת מערכות טכנולוגיות ברחבי העיר:

 • מצלמות אבטחה ברחבי בעיר: צירים ראשיים, פארקים, גינות, מבני ציבור ובתי ספר.
 • מערך האזעקות ולחצני המצוקה העירוני במבני ציבור ומסודות חינוך.
 • מערכות טלוויזיה במעגל סגור בגני הילדים בעיר.