• אגף חשבות טלפונים ומיילים

מזכירת האגף - מיטל יפרח  09-7405363   hashavut@hod-hasharon.muni.il

מנהלת מחלקת בנקים - שושנה נורי  09-7759524   shoshanan@hod-hasharon.muni.il

מנהלת מחלקת קופות - בלוריה חקימי    09-8894456    bloriah@hod-hasharon.muni.il

  • חשבי האגף:

חשבת אגף ש.פ.ע  - סיוון זייגנר  09-7753728  sivanz@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף שפע ונכסים – יעל אנגלר 09-9791408  yaelen@hod-hasharon.muni.il

חשב אגף שפע – אבי גוטמן 09-7759948  avrahamg@hod-hasharon.muni.il

חשבת מינהל כללי, מינהל כספים  ודוברות – קארין קלדרון 09-9791424  karinf@hod-hasharon.muni.il

חשב מינהל הנדסה - גידי גלוזמן 09-8894476  gidig@hod-hasharon.muni.il

עוזרת חשב מינהל ההנדסה - יפית דנינו  09-8894476  yafitd@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף מערכות מידע , ואגף רווחה- טאיה בבנקו 09-8894528 tayab@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף חינוך ובטחון - רונית בטאט 09-8894311  ronitb@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף ספורט ותרבות - עינת צור 09-8894312 einatz@hod-hasharon.muni.il