• אגף חשבות טלפונים ומיילים

מזכירת האגף - מיטל יפרח  09-8894409   [email protected]

מנהלת מחלקת בנקים - שושנה נורי  09-8894426   [email protected]

מנהלת מחלקת קופות - בלוריה חקימי    09-8894456    [email protected]

  • חשבי האגף:

חשב מינהל הנדסה - גידי גלוזמן 09-8894245  [email protected]

חשבת אגף חינוך ובטחון - רונית בטאט 09-8894311  [email protected]

חשבת אגף ספורט ותרבות - עינת צור 09-8894312 [email protected]

אבי בומביגר חשב מינהל כללי ומינהל כספים –09-8894417 [email protected] 
 
מרינה פרבושין – ס. מנהלת אגף חשבות 09-8884408 [email protected]