• אגף חשבות טלפונים ומיילים

מזכירת האגף - מיטל יפרח  09-8894409   hashavut@hod-hasharon.muni.il

מנהלת מחלקת בנקים - שושנה נורי  09-8894426   shoshanan@hod-hasharon.muni.il

מנהלת מחלקת קופות - בלוריה חקימי    09-8894456    bloriah@hod-hasharon.muni.il

  • חשבי האגף:

חשב מינהל הנדסה - גידי גלוזמן 09-8894245  gidig@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף חינוך ובטחון - רונית בטאט 09-8894311  ronitb@hod-hasharon.muni.il

חשבת אגף ספורט ותרבות - עינת צור 09-8894312 einatz@hod-hasharon.muni.il

אבי בומביגר חשב מינהל כללי ומינהל כספים –09-8894417 avib@hod-hasharon.muni.il 
 
מרינה פרבושין – ס. מנהלת אגף חשבות 09-8884408 marinap@hod-hasharon.muni.il