אייל גנות
סגן מנהל אגף שפ"ע
בית העיריה בן גמלא 28
קבלת קהל: בתיאום מראש

באחריות המחלקה:

איכות הסביבה - מיחזור נייר, פלסטיק וסוללות - לחץ למתקני מיחזור בעיר