עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן על דחיית המועדים במכרזים הבאים, והכל כמפורט להלן:

מכרז פומבי 207/20 - לאספקת ציוד ספורט וכושר עבור עיריית הוד השרון.

מכרז פומבי 208/20 - לאספקת גביעים, מדליות, מגני הוקרה וביגוד ספורט עבור עיריית הוד השרון.

מועד מעודכן להעברת שאלות הבהרה, בכל אחד משני המכרזים, יהיה ביום 25.5.2020 בשעה 13:00.

מועד מעודכן להגשת המסמכים, בכל אחד משני המכרזים, יהיה ביום 4.6.2020 בשעה 13:00.