הודעה על הקפאת הליכי מכרזים

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן, כי לאור המצב המכרזים הבאים מוקפאים בשלב זה, להלן:

  • מכרז פומבי 207/20 – לאספקת ציוד ספורט וכושר עבור עיריית הוד השרון.
  • מכרז פומבי 208/20 – לאספקת גביעים, מדליות, מגני הוקרה וביגוד ספורט עבור עיריית הוד השרון.
  • מכרז פומבי 209/20 – לקבלת שירותי תחזוקת מאור רחובות, תאורת מגרשי ספורט חיצוניים, אחזקת שבר, עבודות פיתוח תאורת רחוב ותאורת אירועים ברחבי העיר הוד השרון.

 הודעה על חידוש ההליכים, תפורסם באתר העירייה ובעיתונות בהתאם לתקנות.

יובהר, כי העירייה תעדכן לגבי הליכים נוספים בהתאם לצורך ולהחלטת העירייה.