שם תפקיד ממלא מקום סיעה
ארנון אברמוב יו"ר הוועדה   הליכוד
נדב דואני חבר וועדה עדי ברמוחה רק הוד השרון
מאיר חלוואני חבר וועדה עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
רפי בן מרדכי חבר וועדה יפעת קריב הוד השרון שלנו
יגאל שמעון חבר מועצה  חיים שאבי יש לך על מי לסמוך