שם תפקיד ממלא מקום סיעה
נאור שירי יו"ר הוועדה   קצב- מרצ -יש עתיד
רינה שבתאי חברת וועדה יעל עבוד ברזילי קצב - מרצ - יש עתיד
נדב דואני חבר וועדה עדי ברמוחה רק הוד השרון
מאיר חלוואני חבר וועדה עדי פרילינג אנקורי דרך העיר
אלון גלבוע חבר וועדה רפי בן מרדכי הוד השרון שלנו
יגאל שמעון חבר מועצה  חיים שאבי יש לך על מי לסמוך

פרוטוקולים 

 

לכבוד
עיריית הוד השרון - יו"ר ועדת השמות
 

הנדון: בקשה למתן שם למקום ציבורי

 
פרטי המבקש/ת

(אם יש)

פרטי הבקשה
סוג הבקשה (חובה) שדה חובה

האם מדובר בהנצחת אישיות? (חובה) שדה חובה

בבקשה למתן שם ע"ש אישיות, יש למלא את פרטי מושא הבקשה

עד 8 מילים